Fairplay & gedragsregels

Fair Play

Op en naast de tennis/padelbaan dient iedereen van pure recreant tot toptennisser/padeller, tennis/padelleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen. De KNLTB is daarom in 2014 gestart met het project integriteit.

TPV Valkenburg heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. In de strijd tegen ongewenst gedrag zijn er gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld door de KNLTB, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden. Wij proberen met deze aanpak bewustwording te creëren bij iedereen en te voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er daarnaast ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel TPV Valkenburg'. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatiematchfixing en onsportief gedrag, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven. 

TPV Valkenburg wil dat de tennis- en padelsport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden het plezier in het tennis behouden.

Gedragsregels

Als tennis- en padelvereniging hebben we bepaalde normen, waarden en gedragsregels waarvan wij verwachten dat leden ze herkennen en naleven. Samen met de KNLTB houden we de volgende 14 gedragsregels aan:

 • Iedereen is welkom in de tennis- en padelsport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
 • Toon respect voor de tegenstander, andere leden en bezoekers, op en buiten het tennispark
 • Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
 • Tellen doe je hardop, daar heb je geen toeschouwers voor nodig
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant, vertrouw elkaar
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
 • Rackets zijn om mee te tennissen of padel te spelen, niet om mee te gooien
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennis- of padelbaan, beheers je
 • Laat de tennis- of padelbaan, clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter, kost weinig moeite

Bij het niet naleven van deze regels moeten in beginsel betrokkenen zelf elkaar hierop aanspreken. Bij een conflict kan het bestuur of de door het bestuur aangewezen persoon een bemiddelende rol spelen. Het schorsen van een lid is de uiterste sanctie die het bestuur kan opleggen. 

Regels bij gebruik van padelbanen:

 • Reserveer een padelbaan via het digitale afhangsysteem. Reserveren doe je voor alle vier de spelers op de baan.
 • Wanneer de banen zijn afgezet door de parkcommissie, of wanneer er sneeuw op de baan ligt, mag er niet gespeeld worden.
 • Padel wordt gespeeld met een padelracket. Let erop dat je beschikt over schoon schoeisel dat geschikt is voor kunstgras.
 • Vanwege het risico op ruitbeschadiging is het niet toegestaan te spelen met horloge en/of zware hand- en polssieraden. Voor een langere levensduur van het net, stap of hang je niet over het net.
 • Op de baan is roken of het meenemen van glaswerk en etenswaren (o.a. kauwgom) niet toegestaan. 
 • Ben je klaar met spelen? Laat de baan dan netjes achter voor de volgende spelers. Sleep na elke partij of training de baan in een cirkelvormig patroon, van buiten naar binnen. Afval gooi je in de daarvoor bedoelde afvalbakken.

Wij wensen je veel plezier bij het spelen van padel op de padelbaan van de TPV Valkenburg!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 23658203

TPV Valkenburg

Burgemeester Henssingel 6
6301DG Valkenburg